دیواری سرد

 

در حصاری سرد!

 

تنگا تنگ،

 

در هجومی مبهم

 

جاودانه می شوم در حصاردل

 

می خواهم گم شوم، در عبوری سنگین

 

بر خواب رویاها

 

حتی اگر تیزی کارد بر سینه ام شکفته شود

 

چون زنبق ی خیال گونه!

 

نگاه کن،

 

چه مسرانه می خندد لبانم

 

در برهوتی هولناک

 

ومن،

محو تو میشوم

 

و لبالب از تو لبریز

 

========

سمیرا رحمانی

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
معین

بسیار زیبا و پرمفهوم ... سپاس [گل]

samir

[گل]