رویایی از برای تو

تو آن شعر بلندی.که آرزو می کنم امضای من زیر آن باشد

نفس های تو

  شـــــــــــــــــعــر!   صــــــــدای نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای توست   که میـــــــــــــــــــدمد بر قلبـــــــــــم   ومـــــــــــــــــــــن!   بـــــــــــــوی عطـــــــــــــــــــــــــــــر تو را دارم با خـــــــــــود     ========   سمیرا رحمانی
/ 4 نظر / 16 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
32 پست