پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

روز میـــــــــلاد مــن است

  روز میـــــلاد من است   جانم آغـــــــــوش تــــــــــو را می جوید   پیله ام پــــــــــــروانه شده   پـــــــــای من!   آه تـــــــــــــــــــو را می پــوید   من هــــراسان و شتـابان   می ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 37 بازدید

یــا رضــــــــــــا دریـــاب....

  یـا رضـــــــــــا   یــا غـــــریب الغـــــــــربا   میخــــــوام بیام پابوست   دلشکسته میخری   دل مو بگیـــــــــر آغوشت   یــا رضـــــــــــا   یــا معین الضعفا   منـــــــم ضعیف و خسته ام   خستگی هامــــــــو بگیر   دارم میـــــــــــام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید

رویـــــــــــــای بی امـان ات

  در این رویــــــــــــــا   نگاه بی امــــان ات!   تــــــرنم لحظه های بی صــــــدای من است   دگـــــــــر چه بخواهم   جـــــــــــز   همین رویــاهای   دور   و   نــــــزدیک   که دلخـــوشم می دارد   ========   سمیرا رحمانی
/ 4 نظر / 24 بازدید

سکوت میکنم اما تو از چشمانم بخوان واژه ها را

سپیــد شــــــــــدن   روی و مــــــویـت   شکسته تــــــرم کــرد!   چه بغضـی داشـت گلـوی تـــــــو   آن عصـر پنج شنبــــه   لبخنـــــــد زدم...   سکــــــــوت کردم...   تــا   بغضی وا نشـــود   امـــا...................................     ++ آه از این ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 81 بازدید

بــرای تــــــــــــــــو

    شـب ها   به گـرد ماه ، ستــــــــاره میچینم   بـرای تــــــــــو   نـور مــــــــــاه   چشمانـــــــم را میزند!   امـــــا...   من همچنان تلاشـم چیدن ستــــاره هاســت   بــرای تــــــــــو   بــرای تــو که میــــــدانم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

میخواهم ببوسم قلب تو را

    میخواهم!   ببوسم قلب تورا   قلبی که زخم نمی زند   أما...   زخمهایش   زخمی أم می کند   بگذار!   ببوسم قلب تورا   قلبی   که از آن   جان گرفته ام   و پیچکی شده أم     بی انتها......   بگذار!   بمانم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید