عطر باران و خیال تو

 

 

من!

 

عاشق بوی عطر بارانم

 

عاشق قطرات پراکنده در هوا

 

بی تو قطرات شکسته در هوا

 

چیزی کم دارد انگار

 

چیزی شبیه رنگین کمان

 

که ما را

 

از پس این باران به هم میرساند

 

بی تو اما!

 

رنگین کمان هفت رنگ نیز

 

چیزی کم دارد

 

چیزی شبیه به هیچ

 

سخت

 

و

 

آرام

 

رنگ میبازد رنگین کمان این باران

 

=====

 

سمیرا رحمانی

/ 3 نظر / 13 بازدید
مسافری از زمین

اینبار نگران نباش دلکم! رنگین کمان تو اگر به سفر ماه هم رفته باشد باشد به بوی گل تو باز بر خواهد گشت!

سمیر

سلام [گل]

shahan

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم، خوب می دانم که گل در عقد زنبور است ولی از یک طرف، پروانه را هم دوست می دارد نیا باران............ نیا باران............. نیا باران.............