از خاطره لبریز

بوسه ای

بر پیشانی ام بنشان

برای وفاداری عشق

برای ماندگاری أت

برای خاطره ی یک شب کوتاه 

آه... 

عجیب 

حال بوسیدن می خواهد پیشانی أم

بوسه ای بنشان

به نشان عشق 

 

 

×××××××

سمیرا رحمانی

 

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
حسين صداقتى

درودت باد [گل]