تسکین زخم است آرامشت

 

زخمهایم

پر قدرت ترمیم میشوند

وقتی تو، 

تسکین دردهایم می شوی 

وآن چنان 

یکی هستیم

که، نه خم می شویم نه کم 

××××

رحمانی

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
حسين صداقتى

نه خم مى‌شويم، نه كم؛ شكستن و كاستن از آن ما نيست... درود بر تو

لیلای...

عشق را نه دوری نه زخم و نه فاصله ها هیچ کدام ... وقتی تو باشی دنیا تمام هم شود خیالی نیست عزیزم سمیرا زیبا سرودی [گل]