/ 6 نظر / 13 بازدید
mosi

[ابرو] توضیح نداره؟

پژمان

آه صدای فریادش را می شنوی نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

شطحیات

سمیرای عزیز سال نوت مبارک [لبخند][گل]

سمیر

سلام عزیز برتر از جان

shahan

افسانه شکفتن يک دشت خاطره بارش هنوز تمام نشده من عاشق شدم هفت شقايق و هفت پرنده يک خاطره شدم باران هنوز بارش يک ترانه است چشم هاي خيس شاپرک خسته است نم نم لطافت و پاکي يک لحظه يک نگاه باران شروع شده و من پشت پنجره برق شکفتن يک دشت شقايق است باران شکوه پر کشيدن و رفتن است در اوج آسمان بي ستاره آتش گرفتن است نم نم شروع دست نوشته هاي من روياي عاشقانه لحظه هاي خيس من هر چه مينويسم انگار خسته است حرفهايم گذشته از شعر ...قصه است باران هنوز تمام نشده من شکفته ام بر روی قطره های محبت نشسته ام...