شعرانگی تو

 

 

به وقتِ نوشتن

پرسیده ام،گم گشته ام

در این شب،دراین جهان

در آغوشت گرفته ام

سرخوشی غرق شدن را

میخواستم قربانی کنم لحظه هایم را 

درشعرهایی که بوی تو را دارد

 بسی استخاره کردم

از عمق وجود

ستودن تو

ومردن صفتی ندارد

....

ترجمه شده از آثار آلخارد پیزارنیک

با قلمی از حس درونی ام 

 

××××××××

رحمانی سمیرا

/ 1 نظر / 16 بازدید
حسين صداقتى

[لبخند][گل]