نفس های تو

 

شـــــــــــــــــعــر!

 

صــــــــدای نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای توست

 

که میـــــــــــــــــــدمد بر قلبـــــــــــم

 

ومـــــــــــــــــــــن!

 

بـــــــــــــوی عطـــــــــــــــــــــــــــــر تو را دارم با خـــــــــــود

 

 

========

 

سمیرا رحمانی

/ 4 نظر / 17 بازدید
پژمان

درود بر شما سمیرا خانم سال نو شما مبارک باشه و امیدوارم شاد باشید و تندرست

لیلای...

سمیرای عزیزم برایت همانی را میخواهم که به تو ارامش واقعی ببخشد

سمیر

همیشه قشنگ بوده [گل]

shahan

پناه می برم از سیاهی وجودم به سفیدی برف پناه میبرم از وجودم به تو در آن هنگام که سیاهی سیال این شب در وجودم رخنه می کند ، نفوذ میکند، تا انتها در آن هنگام که صدای گامهایت به صدای خیال من ماند در این همهمه ی وجودم در این همه تشویش و اضطراب رگهایم آن زمان که ثانیه های صامت از کنارم عبور می کنند در آن هنگام خواهم خفت درون سیاهی مطلقی که وجودم را خواهد ربود جای خالی من ، مانند جای خالی برگ بر درخت در حضور بی حد لحظه ها خواهم رفت خواهم خفت، آن هنگام که شیون برگ بردرخت سپیدار...