آرامش حضور تو

 

 

یک جور خاص

می آرامم در آغوشت

نگاهم که کنی!

مست تو می شوم

ومیمیرم به جاودانگی

 

بیشتر،نگاهم کن

تا مزه مزه کردن این لحظه

بیشتر به طول انجامد

وآرام گیرد این دل 

 

 

×××××

سمیرا رحمانی

/ 2 نظر / 45 بازدید
samir

[گل]