رویایی از برای تو

تو آن شعر بلندی.که آرزو می کنم امضای من زیر آن باشد

روز میـــــــــلاد مــن است

  روز میـــــلاد من است   جانم آغـــــــــوش تــــــــــو را می جوید   پیله ام پــــــــــــروانه شده   پـــــــــای من!   آه تـــــــــــــــــــو را می پــوید   من هــــراسان و شتـابان   می ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 40 بازدید

یــا رضــــــــــــا دریـــاب....

  یـا رضـــــــــــا   یــا غـــــریب الغـــــــــربا   میخــــــوام بیام پابوست   دلشکسته میخری   دل مو بگیـــــــــر آغوشت   یــا رضـــــــــــا   یــا معین الضعفا   منـــــــم ضعیف و خسته ام   خستگی هامــــــــو بگیر   دارم میـــــــــــام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 59 بازدید

رویـــــــــــــای بی امـان ات

  در این رویــــــــــــــا   نگاه بی امــــان ات!   تــــــرنم لحظه های بی صــــــدای من است   دگـــــــــر چه بخواهم   جـــــــــــز   همین رویــاهای   دور   و   نــــــزدیک   که دلخـــوشم می دارد   ========   سمیرا رحمانی
/ 4 نظر / 25 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
32 پست